Inbraakcertificaat

WELKE CERTIFICAAT HEBBEN  
ONZE KLUIZEN?


Bij het testen van kluizen wordt onderscheid gemaakt tussen inbraakbeveiliging en brandbeveiliging.

Beide testen worden uitgevoerd door onafhankelijke testinstituten volgens Europese normen (EN).
De Europese norm -EN is ontwikkeld om veelvoorkomende typen inbraakwerende kasten te classificeren.

De geteste kluizen zijn geclassificeerd volgens het weerstandsniveau van het testresultaat.
De normen zijn onderverdeeld in Klasse/Grade waarmee de mate van inbraakwerendheid wordt weergegeven.

Security levels/Grade van kluizen laten zien hoe lang het duurt om een kluis met geweld te openen zonder de juiste code of sleutel.
Deze tijd is gecodeerd in RU (resistant units) .

Deze normering laat zien hoe lang het duurt om een kluis met geweld te openen zonder de juiste code of sleutel.

Tijdens de test worden alle mechanische, elektrische en thermische hulpmiddelen gebruikt die onbevoegden kunnen gebruiken om te proberen een kluis te openen.

Bijvoorbeeld met een

Hamer
Boren
Haakse slijper
snijbrander

Testinstituten houden een aantal van de speciale tools die bij het testen worden gebruikt geheim om imitaties te voorkomen.


inbtaakwerend.jpng

SECURITY LEVELS/INBRAAKCERTIFICAAT

SAFETY LEVELBESCHRIJVINGFUNCTIE

Veilige opslag
zonder certificering

Enkelwandige of dubbelwandige
stalen behuizing

Inbraakwerend-laag

S1 volgens EN 14450

Enkelwandige stalen romp.
Dubbelwandige deur. Klasse A slot volgens EN1300

Getest en gecertificeerd op inbraakwerendheid volgens EN 14450

S2 volgens EN 14450
BCE-S S2
Dubbelwandig.
Klasse A slot volgens EN1300
Getest en gecertificeerd op inbraakwerendheid volgens EN 14450

Grade 0 volgens EN 1143-1
CSN

Vrijstaande dubbelwandige kluis/meubelkluis.
Klasse geteste slot.

Getest en gecertificeerd op inbraakwerendheid volgens EN 1143-1| SZU-CZ

Grade 0 volgens EN 1143-1
VSÖ

Vrijstaande dubbelwandige kluis/meubelkluis.
Klasse geteste slot.

Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1
met gegarandeerde resistant units 30/30 RU *

Grade I volgens EN 1143-1
CSN

Dubbelwandige kluis/meubelkluis.

Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1| SZU-CZ

Grade I volgens EN 1143-1
ECB-S en VSÖ
Dubbelwandige kluis/meubelkluis.
meubelkluis
Klasse 1 getest slot

Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1
gegarandeerde resistant units 30/50 RU *

Grade II volgens EN 1143-1
ECB-S en VSÖ

Meerwandige romp en deur.
Brandsisolatie rondom deur.
Klasse B slot volgens EN 1300

Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1
gegarandeerde resistant units 50/80 RU *

Grade III volgens EN 1143-1
ECB-S en VSÖ

Vrijstaande kluis
meubelkuis met hoge certificering/span>
Klasse B slot volgens EN 1300

Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1
gegarandeerde resistant units 80/100 RU *

Grade IV volgens EN 1143-1
ECB-S en VSÖ

Vrijstaande, meerwandige kluis/meubelkuis met hoge certificering.
Speciale vulling in behuizing en deur
2x klasse B sloten volgens EN 1300

Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1
gegarandeerde resistant units 120/180 RU *

Grade IV volgens EN 1143-1
VdS -KB

Vrijstaande, meerwandige kluis/meubelkuis met hoge certificering.
Speciale vulling in behuizing en deur.
2x klasse B sloten volgens EN 1300

Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1
gegarandeerde resistant units 120/180 RU *
KB = Boorbescherming

Grade V volgens EN 1143-1
VdS

Vrijstaande, meerwandige kluis/meubelkuis met hoge certificering.
Speciale vulling in behuizing en deur.
2x klasse B sloten volgens EN 1300

Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1
gegarandeerde resistant units 180/270 RU *

Grade V volgens EN 1143-1
VdS -KB

Vrijstaande, meerwandige kluis/meubelkuis met hoge certificering.
Speciale vulling in behuizing en deur.
2x klasse B sloten volgens EN 1300

Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1
gegarandeerde resistant units 180/271 RU *
KB=Boorbescherming

Aan de gecertificeerde kluizen met deze normeringen is ook een indicatie waardeberging gekoppeld.

De onderstaande dekkingen zijn indicatief. Overleg dit altijd eerst met uw verzekeringsmaatschappij!

EN 14450

Europese NormDekking contant geldDekking kostbaarheden

S 1

€ 2.500

€ 5.000

S 2

€ 5.000

€ 9.000

EN 1143-1

Europese NormDekking contant geldDekking kostbaarheden

Grade 0

€ 7.000

€ 14.000

Grade I

€ 10.000

€ 20.000

Grade II

€ 25.000

€ 50.000

Grade III

€ 45.000

€ 90.000

Grade IV€ 75.000€ 150.000

Grade V

€ 125.000

€ 250.000

Grade VI

€ 250.000

€ 500.000

TESTINSTITUTEN VOOR
ONZE VEILIGHEIDSPRODUCTEN EN VERENIGINGEN


Deze onafhankelijke testinstituten voeren verschillende testen uit op kluizen om de inbraak- en brandwerendheid te meten en het juiste veiligheidsniveau te bepalen. Hoe deze procedures worden uitgevoerd, wordt gespecificeerd in de Europese Normen 1143 en 14450 (voorheen VDMA 24992). Bij goedkeuring geeft het testinstituut een certificaat.

Vereniging Geld- en Waardeberging

Rottner Tresor is lid van de Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW), de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van brand- en inbraakwerende kasten en kluizen, overige geld- en waardebergingssystemen, cash handling en cashmanagementsystemen.

De Vereniging Geld- en Waardeberging heeft als doel de belangen van haar leden te behartigen.

Wie is VSÖ?

De "Association of Security Companies of Austria" is een onafhankelijke vereniging waarvan de leden zich bezighouden met beveiliging in elke denkbare vorm./p>

Het doel van de VSÖ is om de kwaliteit van beveiligingsproducten en beveiligingsdiensten in Oostenrijk te verhogen. Dit wordt gedaan om de algemene veiligheid van aangesloten bedrijven, klanten en de samenleving ten goede te komen en te verbeteren.

Fabrikanten en distributeurs van beveiligingsproducten kunnen hun producten ter goedkeuring aan VSÖ voorleggen.

VdS Schadenverhütung GmbH

VdS Schadenverhütung GmbH. Duitse testinstituut; Vereniging van Vastgoedverzekeraars. Test en certificering volgens EN 1143-1

Materiaaltestinstituut aan de Technische Universiteit Braunschweig

De zogenaamde Braunschweig-test is een gestandaardiseerde procedure voor het testen van de kwaliteit van kluizen, ontwikkeld door de Universiteit van Braunschweig.

De Braunschweig-test omvat altijd twee stresstests die verschillen afhankelijk van de kwaliteitsklasse van een kluis. Eerst wordt de brandwerendheid van de kluis gecontroleerd in een Braunschweig-test.

Bovendien omvat de Braunschweig-test een valtest waarbij de verwarmde kluis vanaf een hoogte van 9,15 m op een grindbed wordt gegooid en vervolgens gedurende 30 minuten op 840 ° C wordt verwarmd.

De kluis krijgt pas een goedkeuringszegel na een met succes uitgevoerde Braunschweig-test.

European Security Systems Association (ESSA)

Vereniging voor beveiligingsproducten, op Europees en internationaal niveau. Het ondersteunt de ECB-S-certificering van de European Certification Body GmbH (ECB).

Het doel en de taak van ESSA is het verbeteren en borgen van de kwaliteit van producten, componenten en materialen op het gebied van veiligheidstechniek, brandbeveiliging en veiligheid van mensenlevens.

European Certification Body GmbH

European Certification Body GmbH is een onafhankelijke certificatie -instituut, geaccrediteerd volgens ISO / IEC 17065.

Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring in het testen en certificeren van veiligheidstechnologie.